Gyöngyös Felsőváros Szent Bertalan Főplébánia

Plébániai hírek


Miserend, Gyöngyös 2021.03.01. - 2021.03.07.

A miserend IDE kattintva megtekinthető

*****

*****


*****

"Ha Isten leszállt a Mennyből a földre értünk, akkor nem kétséges, hogy szeret bennünket...

S akkor minden könnyebb számunkra a földön." (Chiara Lubich)

Áldott, Békés Karácsonyt kívánunk!

Szent Bertalan Plébánia papjai és munkatársai

*****

A gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda tanulói is bekapcsolódtak a világméretű akcióba

Október 19-én csatlakoztunk az "Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért" nemzetközi akcióba. Egyházmegyénk rádiója és televíziója évek óta közvetíti a közös imádságot.  Idén Jászberényből került közvetítésre az imádság. A járványhelyzetre való tekintettel, tanulóinknak a Szent István Televízió és Rádió valamint Marci atya segített az együtt imádkozásban.*****


Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató közbejöttével, az óvodafejlesztési program támogatásáról szóló 1212/2018. (IV.6.) Korm. határozatban foglaltak alapján támogatást nyújtott az Egri Főegyházmegye számára „A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja” támogatási cél megvalósítása érdekében.

A támogatás felhasználásával egyházmegyénkben számos óvoda felújítása mellett, új óvodák épülnek így Gyöngyösön is.

A tervezési folyamat megindult, a rendelkezésre álló koncepcióterveket folyamatosan töltjük fel honlapunkra.

*****

Az Orczyak 1845 óta temetkeznek a felsővárosi családi sírkertbe.

Az Orczy család a város történetében gazdasági, kulturális és szociális szempontból jelentős szerepet játszott az elmúlt évszázadokban. Báró Orczy Lőrinc költő mellett országbírót, udvari tanácsost, báró Orczy Anna fia, gróf Szapáry Gyula személyében pedig miniszterelnököt is adott a nemzetnek. Az Orczyak 1845 óta temetkeznek a felsővárosi családi sírkertbe. Orczy Anna ükunokájának, dr. Szapáry Györgynek a kezdeményezésére újonnan felállított sírkő felavatására és szentelésére került sor pénteken.

*****


Szentkúton jártunk a gyöngyösi, gyöngyössolymosi és karácsondi iskolásokkal, szüleikkel, tanáraikkal és hitoktatókkal, plébános atyával és káplán atyákkal.


Még több kép a képgalériában!

*****

Szent Bertalan templom búcsúja 2020 augusztus 30 vasárnap.Még több kép a képgalériában.*****

Az újmisés Thiago atya áldása, a Szent Bertalan templom vasárnapi szentmiséjén*****A plébánia csapata összeállt!
Gyula atya, Marci atya, Thiago atya
*****


Az újmisés Márton atya áldása, a Szent Bertalan templom vasárnapi szentmiséjén.*****

Plébániánk családi közössége elköszönt Gábor atyától és Gyuri atyától.
Köszönjük, amit rajtatok keresztül Isten megüzent!
Isten áldjon meg benneteket!


Még több kép a képgalériában.


*****


Újmisés atyák Gyöngyösön:

Isten hozott benneteket!Barta Márton István

„Mádról származom, 28 éves vagyok. Hivatásom története általános iskolás koromra vezethető vissza. 12-13 éves  lehettem, amikor egy szentmisén, az átváltoztatás alatt éreztem, hogy milyen jó és öröm-teli lenne, ha az Urat szolgálnám az Ő oltáránál. Az érettségit követően beadtam a jelentkezésemet az Egri Hittudományi Fő-iskolára és az Érseki Szemináriumba, ahol 2010 és 2012 között folytattam tanulmányaimat. Meginogtam a hivatástudatomban és ezért felhagytam tanulmányaimmal, dolgozni kezdtem, de a boldogságkeresés mindvégig megvolt bennem. 2015 májusában ismét erős hívást éreztem a papi hivatásra, ezután egy személyes lelkigyakorlat keretében megkaptam Krisztustól a megerősítést, s folytattam tanulmányaimat a szeminárium falai között. Lelki életem és pappá formálódásom középpontjában az Oltáriszentség imádása és a Rózsafüzér imádkozása áll. Jelmondatom is kapcsolódik ehhez a két imamódhoz: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Bízom Jézus Krisztusban, az Ő erejében, s így merem odaadni egész életemet, amit Tőle kaptam.”


THIAGO JACKSON PINHEIRO COSTA

Brazília Betlehem nevű városából származom. Amikor négy éves voltam, a szüleim elkezdtek járni a Neokatekumenális út egyik közösségébe, ahová a három testvéremmel együtt én is rendszeresen elmentem.Ez egy nagy ajándék volt, mert akkor kaptam a hitet. Katolikus iskolába, majd egyetemre jártam, majd egy kórházban kezdtem dolgozni. Nagyon szerettem a munkámat. A családom, a munkám és a barátaim ellenére nem voltam boldog. 2011-ben egy lelkigyakorlatra mentem és az Isten szava nagyon megérintett, mert észrevettem, hogy én mindig azt csináltam, amit akartam és mégsem voltam boldog. Azon a lelkigyakorlaton egy katekéta kérte, hogy azok, akik az Isten akaratát akarják tenni, álljanak föl. Abban a pillanatban mindenre gondoltam, ami fontos volt nekem: a családomra, a munkámra és a barátaimra, de végül elfogadtam az Isten meghívását és a szemináriumba jelentkeztem. 2011. október elején hallottam, hogy az egri Redemptoris Mater Missziós Szemináriumba kell mennem. Addig az egyetlen dolog, amit tudtam Magyarországról az volt, hogy itt van a Forma-1 egyik fordulója. Amikor ide kerültem, nagyon furcsa volt a más kultúra, a más nyelv, de most már mondhatom, hogy szeretek itt lenni. 2012-ben kezdtem el az Egri Hittudományi Főiskolára járni és a nehézségek ellenére Isten segített a tanulásban. 2019. június 22-én volt a diakónusszentelésem az egri bazilikában. Érsek úr gyakorlatra Jászberénybe küldött szeptembertől januárig. Ott megtapasztaltam az Isten jelenlétét az embereken keresztül.

*****

                                 

Templomunkban minden szerdán 17:00 - 18:00 között

csendes szentségimádást tartunk, a szentély melletti kápolnában.

*****"Mester, taníts minket imádkozni!" - kérték Jézust a tanítványok. Az imádság, az Istennel való kapcsolat ma sem könnyű. Olykor nehezen halljuk meg Jézus szavát, pedig vágyunk az Ő közelségére és vezetésére. Ezért szeretnénk elkezdeni a szentségimádás iskoláját. A lelkigyakorlat 12 találkozásból áll, heti egy alkalommal, amelyek szombat délutánonként 3 órától, a Szent Bertalan templomban lesznek, és nagyjából egy órát fognak igénybe venni. Az első alkalom január 12-én lesz. Minden alkalom egy rövid tanítással kezdődik, majd csendes szentségimádást végzünk. Jézus szomjazik a jelenlétünkre, és ha mi keressük őt, akkor ő elhalmoz bennünket ajándékaival. 


*****

"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért"

Október 18-án csütörtökön a Szent Bertalan főplébánia is csatlakozott az "Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" elnevezésű világméretű kezdeményezéshez, a hozzátartozó településekkel és iskolákkal együtt. Ezen a napon délelőtt 9 órától iskolásaink a hitoktatóikkal, intézményvezetőikkel és lelkipásztorukkal, valamint sok hívővel együtt a világ békéjéért imádkoztak. Számszerűleg a gyöngyösi Szent Bertalan templomban 50 Vak Bottyános szakgimnazista és 149  Rákóczis általános iskolás, Gyöngyössolymoson 91, Karácsondon 168, Nagyrédén pedig 99 általános iskolás gyermek imádkozott. Lelkileg mindenki számára felemelő élményt nyújtott az imaalkalom.

*****


150 gyerekkel és 30 segítővel tart a Bertalan Barátai Tábor a Szent Bertalan Plébánián Gyöngyösön

***************

A Bertalan Barátai Tábort 2018-ban is megrendezzük a Felsővárosi Plébánián. Jelentkezni a hitoktatókon keresztül lehetséges. A tábor időpontja: június 25-től 29-ig. Segítőket is várunk.

***********

Édesanyák köszöntése a Nagytemplomban "mindenki" részéről:
********************


Facebook

Kapcsolat

Templom:
3200 Gyöngyös, Fő tér

   

Plébánia: 

Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.

Adószám:19921756-2-10

Tel: +36-37/311-143 

gyongyosplebania@gmail.com

 

Iroda nyitva tartása:

Hétfő - péntek:  

9:00 - 12:00 és

15:00 - 17:00


Plébános:

Balog Gyula

 

Káplán:

Barta Márton István

Thiago Jackson Pinheiro Costa 


Kisegítő lelkész:

Kovács Tamás


Kántor-karnagy:

Fülöp Arnold

  

Plébánia irodavezető:
Török Julianna 

  

Plébánia gondnok:


Hitoktató konzulens:


Sekrestyés:


Karitász:

Gielné Bogdán Krisztina


Kórházi beteglátogatók:
Csefán Mihályné Erzsébet

 

Szent Bertalan Alapítvány:

Adószám: 19134484-1-10

Kalauz Ferencné