Kapcsolat

Templom:
Gyöngyös, Fő tér

   

Plébánia: 

Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.

Tel: +36-37/311-143 

Mobil: +36 30/54-38-424

Ímél: gyongyosplebania ku-kac gmail.com

 

Iroda nyitva tartása:

Hétfő - péntek:  

9:00 - 12:00 és

15:00 - 17:00


Plébános:

Balog Gyula

 

Káplán:

Holló Gábor

Greuter György

  

Kántor-karnagy:

Fülöp Pál


Lelkipásztori kisegítők:
Baranyi Róbert
Berkó Balázs

  

Plébánia adminisztrátor
Török Julianna 

  

Plébánia gondnok:
Sánta József


Sekrestyés:
Újhelyi Mihály


Hitoktatási Konzulens:
Marton Miklósné


Katekumen Konzulens:
Dobrocsi Katalin


Vasárnapi Levél:


Karitász:
Gielné Bogdán Krisztina


Kórházi beteglátogatók:
Csefánné Erzsébet

 

Szent Bertalan Alapítvány:

Adószám: 19134484-1-10

Kalauz Ferencné

Bibliaóra

A következő bibliaóra időpontja:

A Bibliaóra szeptemberben folytatódik

   

Segédanyagok a biblaórákhoz:

Szentírás: szentiras.hu

Zsoltárok Sík Sándor fordításában: www.ppek.hu/k75.htm

 


9. találkozó - dec. 3:  

Röviden beszéltünk Ábrahámról, Izsákról és Jákobról.  Ezen kívül végigolvastuk Júda és Támár történetét (Ter 38,1-30).  A többi személyre Salamonig itt találhatók a bibliai részek: jezus-csaladfaja-salamonig.pdf

8. találkozó - nov. 26:  

Ádventre egy új témát kezdtünk el: Jézus családfájának tárgyalását Máté evangéliuma alapján.  Ezen az alkalmon általánosságban beszéltünk a családfa fontosságáról, jelentéséről és a következő alkalommal kezdünk el a személyekről részletesen beszélni.  Ajánlott feladat Ábrahám, Izsák és Jákob történetét átnézni (Ter 12-37 fejezet)

7. találkozó - nov. 19: 

Áttekintettük a Tóbiás könyvében szereplő személyek és események kronológiáját.  Megnéztük a bevezetőt és egy kommentárt a könyvről.  Ezen kívül beszélgettünk a Lectio Divina első lépésérők, az elcsendesülésről.  A következő alkalmon Adventre készülve egy nagyon "érdekes" evangéliumi részt kezdünk el szemügyre venni: Mt 1,1-17.

6. találkozó - nov. 12: 

Befejeztük Tóbiás könyvének olvasását és elkezdtünk beszélgetni a Lectio Divináról, mint a Szentírással való imádkozásnak egy ősi formájáról.

5. találkozó - nov. 5: 

Tóbiás könyvének 8. fejezetét olvastuk, amikor kiderül, hogy Tóbiás Sára előző "férjeinek" sorsára jut-e, vagy sem.  Egyben beszélgettünk a nagyon szép közös imájukról, valamint arról, hogy mindez mit jelenthet számunkra, a mi családjainkban.  Megkerestük még a térképen a könyvben szereplő földrajzi helyeket is.

4. találkozó - okt. 29: 

Folytattuk Tóbiás könyvének olvasását, kicsit nagyobb léptekben, a 4-7 fejezetet.  Tóbiás találkozik Rafael angyallal és útnak indul Sára háza felé. 

3. találkozó - okt. 22.: 

Elkezdtük olvasni a Tóbiás könyvét, az 1-3 fejezetet.  Megismerkedtünk Tobittal, az igaz emberrel, aki mégis bajba kerül, valamit a fiával Tóbiással és Sárával.

2. találkozó - okt. 15.:  

Miért bibliaóra 2? - Nehézségek

Beszéltünk a nehézségekről, amiért nehéz az Ószövetséget egyedül, otthon olvasni és hogyan segíthet a bibliaóra ezeket a nehézségeket áthidalni. 

1. találkozó - okt. 8.:  

Miért bibliaóra 1? - A Szentírás ereje

Az első alkalom mintegy kedvcsináló volt a biblaórákhoz.  Beszéltünk arról, hogyan változtatta meg az etióp tiszt és a szentek életét a Biblia olvasása.