Kapcsolat

Templom:
Gyöngyös, Fő tér

   

Plébánia: 

Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.

Tel: +36-37/311-143 

Mobil: +36 30/54-38-424

Ímél: gyongyosplebania ku-kac gmail.com

 

Iroda nyitva tartása:

Hétfő - péntek:  

9:00 - 12:00 és

15:00 - 17:00


Plébános:

Balog Gyula

 

Káplán:

Holló Gábor

Greuter György

  

Kántor-karnagy:

Fülöp Arnold


Lelkipásztori kisegítők:
Baranyi Róbert
Berkó Balázs

  

Plébánia adminisztrátor
Török Julianna 

  

Plébánia gondnok:
Sánta József


Sekrestyés:
Újhelyi Mihály


Hitoktatási Konzulens:
Marton Miklósné


Katekumen Konzulens:
Dobrocsi Katalin


Vasárnapi Levél:


Karitász:
Gielné Bogdán Krisztina


Kórházi beteglátogatók:
Csefánné Erzsébet

 

Szent Bertalan Alapítvány:

Adószám: 19134484-1-10

Kalauz Ferencné

Karácsond

Szent Miklós püspök templom

A Szent Miklós tiszteletére emelt karácsondi templom papja, az 1332/37 pápai tizedjegyzék szerint évi 30 garast fizetett, e szerint jelentős egyháznak volt a plébánosa. Évszázadok alatt úgy alakult, hogy az 1720-as évek elején a falu még Adács fíliája, 1724-től azonban újra anyaegyház. Ekkorra azonban az előző templom szűk lett és romos állapotú, ezért Eszterházy püspök, nagyobb templom építését kezdeményezi. A tervek elkészítésével és az építéssel, a gyöngyösi Quadri Kristóf építőmestert bízza meg 1770-ben, aki 1788-ra be is fejezi a munkálatokat. Az 1810-es canonica vizitáció során az érsek elrendelte, hogy a templom körüli mocsárban fakadó vizek elvezetésére csatorna épüljön. 1815-ben a templomot körülvevő csatorna el is készül. 1869-ben villámcsapás folytán a templom tetőszerkezete beszakadt, melyet 1870 márciusáig az egri érsek költségén megjavítottak. 2009 szeptemberében egy nagy vihar megemelte a templom tetőszerkezetét, a helyreállítás és megerősítés során a templom 2014-ben új tetőfedést kapott, az egész templomot újravakolták, tornyát rézzel fedték, és az intenzív talajvizet elvezették az út menti árokba. A munkálatokat helybeli hívek adományából és állami támogatásból fedezték. A templom búcsúünnepe december 6-a, szent Miklós napja, vagy az ahhoz közel eső vasárnap. Jelenleg Gyöngyös-felsővárosból látják el (telefon: 37-311-143).