Kapcsolat

Templom:
Gyöngyös, Fő tér

   

Plébánia: 

Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.

Tel: +36-37/311-143 

Mobil: +36 30/54-38-424

Ímél: gyongyosplebania ku-kac gmail.com

 

Iroda nyitva tartása:

Hétfő - péntek:  

9:00 - 12:00 és

15:00 - 17:00


Plébános:

Balog Gyula

 

Káplán:

Holló Gábor

Greuter György

  

Kántor-karnagy:

Fülöp Arnold


Lelkipásztori kisegítők:
Baranyi Róbert
Berkó Balázs

  

Plébánia adminisztrátor
Török Julianna 

  

Plébánia gondnok:
Sánta József


Sekrestyés:
Újhelyi Mihály


Hitoktatási Konzulens:
Marton Miklósné


Katekumen Konzulens:
Dobrocsi Katalin


Vasárnapi Levél:


Karitász:
Gielné Bogdán Krisztina


Kórházi beteglátogatók:
Csefánné Erzsébet

 

Szent Bertalan Alapítvány:

Adószám: 19134484-1-10

Kalauz Ferencné

Nagyréde


Miserend Nagyrédén

Nagyhét és Húsvét

2018.

 

Nagyszerda:     17.30 ó. gyóntatás

Nagycsütörtök: 17:00 óra

Nagypéntek:     17:00 óra

Nagyszombat:   17.30 óra

Húsvét vasárnap: 11.30 óra

Húsvét hétfő        11.30 óra

 


*************


Ádventi Levél Nagyréde Lakosaihoz

 

 

Kedves Hölgyeim és Uraim!

Karácsony közeledik, Jézus Krisztus születésének ünnepére készülünk. Ebből az alkalomból, tisztelettel köszöntöm Önöket és szeretettel fordulok e levél által Mindnyájukhoz abban a reményben, hogy a szeretet visszhangra talál ezekben a napokban. Ez az ünnep mindig sokat jelentett és ma is sokat jelent a keresztény embernek. Nagyrédét, mint plébános csupán néhány hónapja ismerem. Augusztus 1-jével bízott meg Ternyák Csaba érsek úr azzal, hogy Gyöngyös Felsőváros plébánosaként viseljem gondját a nagyrédei katolikus híveknek is. Bevallom nem volt könnyű ez a vállalás, hiszen látom, hogy nemcsak egy nagyközséget, de egy nagy hagyományokkal rendelkező katolikus közösségnek a vezetését is át kell vegyem. A katolikus egyházban – mint Önök jól tudják – ilyen kérdésekben Érsek úr dönt, és ha úgy dönt, hogy egy közösséget rábíz valakire, akkor abban a Szentlélek működését látjuk.

 Bevallom ebben a Karácsonyi Levélben, hogy amennyire tartottam az újabb feladattól, annyira megfogott és lenyűgöz az első hetek után, ennek a katolikus közösségnek az életképessége. Komoly hozzáállást tapasztalok a vallási élet gyakorlataihoz. Sokan járnak a szentmisére, és hála Istennek azok is szép számmal vannak, akik különféle munkára és feladatra is jelentkeznek, ha erre szükség van. Öröm volt látni, hogy a búcsúi szentmisén, amelyet Kozma Imre atya tartott, jelentős volt a részvétel. Megnyugtató az is, hogy bár az iskola, mint intézmény nem került egyházi fenntartásba – ez szerintem nem baj –, mégsem veszítette el vallási és kulturális érdeklődését, sem az egyházi közösség, sem a templom, sem az ünnepi szertartások iránt. Vannak vallásos pedagógusok és szakemberek, akik egymást is segítik és a közösséget is támogatják ebben. Igen megtisztelő, hogy e rövid idő alatt, a Polgármester Asszony kétszer is meghívott ünnepi rendezvényre. A káplán atya a vívóterem átadásán mondott imát, én pedig az Idős Otthon egy éves fennállásán köszönthettem az ott dolgozókat és az odajáró idős embereket. Nem sok az, amit eddig Önökért tehettem, de bízom benne, ha elfogadják szolgálatomat, lelkipásztor munkatársaimmal együtt (Papik György, Strahl Péter, Holló Gábor), a legtöbbjük örömére leszünk.

Egyben megköszönöm – e levél által is – az egyházközségi képviselőtestület elnökének és tagjainak, a hitoktatóknak, a harangozó házaspárnak, a kántor asszonynak, a pénztárosnak, az irodában ügyeletet tartó hölgynek, a fáklyásoknak és minden kedves nagyrédei lakosnak, az irántunk tanúsított figyelmet és megbecsülést! Kérem a Betlehemi Kisjézust, akinek születésére készülünk, ragyogja be szeretetével és fényével otthonaikat, és családjaikba hozzon békességet!

2017. ádventjén, őszinte tisztelettel és szeretettel:

      Juhász Ferenc plébános