Kapcsolat

Templom:
Gyöngyös, Fő tér

   

Plébánia: 

Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.

Tel: +36-37/311-143 

Mobil: +36 30/54-38-424

Ímél: gyongyosplebania ku-kac gmail.com

 

Iroda nyitva tartása:

Hétfő - péntek:  

9:00 - 12:00 és

15:00 - 17:00


Plébános:

Balog Gyula

 

Káplán:

Holló Gábor

Greuter György

  

Kántor-karnagy:

Fülöp Arnold


Lelkipásztori kisegítők:
Baranyi Róbert
Berkó Balázs

  

Plébánia adminisztrátor
Török Julianna 

  

Plébánia gondnok:
Sánta József


Sekrestyés:
Újhelyi Mihály


Hitoktatási Konzulens:
Marton Miklósné


Katekumen Konzulens:
Dobrocsi Katalin


Vasárnapi Levél:


Karitász:
Gielné Bogdán Krisztina


Kórházi beteglátogatók:
Csefánné Erzsébet

 

Szent Bertalan Alapítvány:

Adószám: 19134484-1-10

Kalauz Ferencné

Aktuális

Miserend, Gyöngyös 2020.05.25 - 05.31.

A miserend IDE kattintva megtekinthető

*****2020.03.18-án reggeltől templomainkban a szentmisék és szertartások (keresztút, szentségimádás, litániák) határozatlan ideig elmaradnak.

Gyöngyös Szent Bertalan plébániahivatal délelőtt 9-12 között ügyeletet tart.

Gyöngyössolymos Karácsond Nagyréde és Mátrafüred egyházközségek temetési ügyeit is itt intézzük.

tel: 37/311 143

A Szent Bertalan templom hétköznapokon 9- 12 óráig nyitva lesz.

Biztatjuk a kedves híveket, hogy térjenek be Isten házába, és imádkozzunk, hogy a járvány megszűnjék!

*****

*****


Templomunkban minden szerdán 17:00 - 18:00 között

csendes szentségimádást tartunk, a szentély melletti kápolnában.

*****"Mester, taníts minket imádkozni!" - kérték Jézust a tanítványok. Az imádság, az Istennel való kapcsolat ma sem könnyű. Olykor nehezen halljuk meg Jézus szavát, pedig vágyunk az Ő közelségére és vezetésére. Ezért szeretnénk elkezdeni a szentségimádás iskoláját. A lelkigyakorlat 12 találkozásból áll, heti egy alkalommal, amelyek szombat délutánonként 3 órától, a Szent Bertalan templomban lesznek, és nagyjából egy órát fognak igénybe venni. Az első alkalom január 12-én lesz. Minden alkalom egy rövid tanítással kezdődik, majd csendes szentségimádást végzünk. Jézus szomjazik a jelenlétünkre, és ha mi keressük őt, akkor ő elhalmoz bennünket ajándékaival. 


*****

Plébániánkon október hónapban a következő csoportok indultak:

Felnőtt hittan csoport minden hónap 3. keddjén 18:45-től;
lelki vezetés kurzus minden 3. szerdán 18:45-től;
házasok-családosok hittana minden 4. szerdán 18:45-től;
katekumenátus (felnőtt keresztelési felkészítés)
kéthetente pénteken 18:30-tól.

Az összejövetelek helyszíne a Szent Bertalan plébánia közösségi terme. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne közösségben, a szentmiséken túl is közelebb kerülni Istenhez!

*****

"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért"

Október 18-án csütörtökön a Szent Bertalan főplébánia is csatlakozott az "Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" elnevezésű világméretű kezdeményezéshez, a hozzátartozó településekkel és iskolákkal együtt. Ezen a napon délelőtt 9 órától iskolásaink a hitoktatóikkal, intézményvezetőikkel és lelkipásztorukkal, valamint sok hívővel együtt a világ békéjéért imádkoztak. Számszerűleg a gyöngyösi Szent Bertalan templomban 50 Vak Bottyános szakgimnazista és 149  Rákóczis általános iskolás, Gyöngyössolymoson 91, Karácsondon 168, Nagyrédén pedig 99 általános iskolás gyermek imádkozott. Lelkileg mindenki számára felemelő élményt nyújtott az imaalkalom.

*****


Templomaink miserendjében lelkipásztori megfontolásból 2018. szeptember 1-től változások történnek. Köszönjük a kedves hívek megértését! A miserend következők szerint változik:

Gyöngyös

Belvárosi Szent Bertalan templom:
hétfő-péntek: reggel 7.00 és este 18.00 órakor
szombat: reggel 7.00 órakor
vasárnap: délelőtt 10 és este 18.00 órakor
Szent Erzsébet templom:
szombat: 16.00 órakor
vasárnap: 12.00 órakor
Minden hónap 13-án engesztelő szentségimádás 15.00 órától, és utána szentmise, 16.00 órától.
Szent Orbán (Urbán) templom:
vasárnap 7.30 órakor
Gyöngyössolymos
péntek: 17.00 órakor
vasárnap délelőtt 10 órakor
Nagyréde
elsőpéntek: 17.30
szombat: 17.30
vasárnap 11.30
Karácsond
vasárnap 8.30

Mátrafüred
vasárnap 11.00 órakor3. ... végül az ácsok, ráigazították a falra, július 19-én szerdán.


2. ... majd ráemelte egy 60 méteres daru


1. Készül a betonkoszorú a Szent Bertalan-templomon a toronysisak alá

*********************** 

150 gyerekkel és 30 segítővel tart a Bertalan Barátai Tábor a Szent Bertalan Plébánián Gyöngyösön

************

Ma, 2018. június 11-én délelőtt 9 óra körül megkezdték a Szent Bertalan-templom toronysüvegeinek a bontását. Először az északi toronysüveg "esett áldozatul". Lent a főtérten az emberek sokasága figyelte az órákon át tartó munkát. A kereszt lekerült, hogy közel három hónap múlva mintegy 18 méterrel magasabbra jusson.

***************

A Bertalan Barátai Tábort 2018-ban is megrendezzük a Felsővárosi Plébánián. Jelentkezni a hitoktatókon keresztül lehetséges. A tábor időpontja: június 25-től 29-ig. Segítőket is várunk.

***********

Édesanyák köszöntése a Nagytemplomban "mindenki" részéről:
********************


Indulhat a nagyberuházás Gyöngyösön

Zárt ülésen tárgyaltak a képviselők a Szent Bertalan-templom toronysisakjainak helyreállítását, a templomban látványlift építését és a Mátrafüredre vezető kerékpárút felújítását is tartalmazó, európai uniós támogatású pályázat megvalósításáról. Mint a megismételt közbeszerzési eljárás során kiderült, a munkákhoz mintegy 72 millió forintos pótlólagos forrásra van szükség az időközben megnövekedett építőipari költségek miatt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a hiányzó forrás felét, mintegy 36 millió forintot biztosít a munkálatokhoz, a fennmaradó összeget pedig a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia teszi hozzá a projekthez, amelynek így rövidesen elkezdődhetnek a kivitelezési munkái. A turisztikai célú beruházás végül mintegy 320 millió forintból valósul majd meg.

*********************

Gyöngyösi Kálvária-templom fehérben (1907)

A gyöngyösi Kálvária-templom fehérben, festmény 1907. január 15.

Gyakran megkérdezik, ha egy-egy kő kigurul a Kálvária-templom kerítéséből az útra, hogy mi lesz ebből a "gyönyönyörű romból"? A plébános válasza is csak ez lehet: nem tudom. Most azonban, hogy karácsony van, szeretnék ezzel a gyönyörű festménnyel üzenni mindenkinek. Fiola Margit festette 1907-ben, tíz évvel a nagy gyöngyösi tűzvész előtt. Immáron száz évvel a tűzvész után teszem föl a honlapra ezt a szépséges művet. Korunkban és környezetünkben nekem a Betlehemi Istállót jelenti ma. Boldog Újévet Mindenkinek!

****************

2018. év programjai

Január házszentelések az egyházközségek képviselőtestületi tagjainál folyamatosan, és azoknál a híveknél, akik ezt külön is kérik. 12-én pénteken 17:15-kor: a Doni-áttörésre emlékezés és szentmise a Szent Bertalan-templomban. Képviselőtestületi költségvetési tanácskozások. Ökumenikus Ima-est.

 Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, ünnepi miserendet tartunk a Szent Bertalan-templomban. Délelőtt 9 órakor gyertyaszentelés. Február 3-án szombaton de. 9 órakor, az összes elsőáldozásra készülő gyerek szüleinek megbeszélés a plébánia konferenciatermében Ugyanaznap fél 11-kor a bérmálkozásra készülőknek és szüleiknek közös megbeszélés ugyanott. Február 11-, 12-, 13-án (vasárnap, hétfő, kedd) Farsangi szentségimádási napok lesznek, melynek vendégszónokai: vasárnap Bosák Nándor püspök; hétfő: Buda Péter, az egri papnevelő intézet rektora; kedd: Fábry Kornél az Eucharisztikus Kongresszus főtitkára. Február 14-én Hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete. Február 17-én kezdődik a jegyesoktatás (I. turnus: febr. 17, 24, márc. 3. 10. 17., ápr. 14.).

 Március 15-én a Szabadságharc emlékére és tiszteletére, szentmise lesz a hazáért, a Nagytemplomban, délelőtt 9 órakor. Március 24-én Virágvasárnap előtti szombaton Keresztút-járás lesz a Sár-hegyre. A menet délután 2 órakor indul a Nagytemplomtól. Március 25 Virágvasárnap, a nagyhét kezdete. Március 31-én húsvét éjjelén  feltámadási szertarás és felnőttek keresztelkedése.

 Április Az egyházi iskolába járók keresztelésre, elsőáldozásra és a bérmálásra való felkészülésének intenzív hónapja, szülői értekezletekkel és próbákkal. Elsőáldozás Karácsondon: április 22-én délelőtt 8 óra; Gyöngyösön: április 29-én délelőtt 9 órakor.

 Május Nagyrédén elsőáldozás: május 6-án délelőtt 8 órakor; május 12-én plébániai munkatársak egyházmegyei zarándoklata az Egri Bazilikába. Gyöngyössolymoson elsőáldozás: május 13-án de. 8 órakor. Május 20-án lesz Pünkösd vasárnapja. Május 25-én Szent Orbán pápa napja, szentségimádás az Urbán-templomban. 

 Június 2. (jegyes oktatás II. turnusa folytatódik: június 2, 9, 16, 23, 30.). Június 3-a Úrnapja (körmenetek minden településen), Karácsond: 8 óra, Gyöngyös: 9 óra (a Pátzay Zeneiskola zenei kíséretével), Solymos: 10 óra, Nagyréde: fél 12. Június 10-én 10 óra brémálás Gyöngyösön a Nagytemplomban (Ternyák Csaba érsek úr). Június 16 szombat: papszentelés. Te Deum-ok az iskoláinkban. Június 24-én: Keresztelő Szent János születése: Búcsú Mátrafüreden. Bertalan barátai tábor 1 turnusban az idő szűkössége miatt valamikor a tanév vége és június 30 között.

 Július szabadságok hónapja. A plébánia iroda csak délelőtt tart nyitva. Július 29-től augusztus 4-ig ministránstalálkozó Rómában.

 Augusztus 15-én Nagyboldog asszony ünnepe, az Urbán-templom búcsúja. Augusztus 20. Szent István király ünnepe, mise a nemzetért a Szent Bertalan-templomban. Augusztus 26 vasárnap: a Szent Bertalan-templom Búcsúja.

 Szeptember tanévnyitók, Venisancték. Szeptember 23- Fájdalmas Anya búcsú az Alsóvároson. Szeptember 24- Szent Gellért ünnepség a Vak Bottyánban.

 Október 7. Litánia a Farkasmályi Magyarok Nagyasszonya szobornál. Okt. 23 mise a nemzetért a Szent Bertalan-templomban.

 November 1. Mise a Felsővárosi temető-kápolnában, november 4-én Szent Imre búcsú Nagyrédén, November 18-án a Szent Erzsébet-templom- és Óvoda búcsú ünnepe. November 22-én A Pátzay Zeneiskola Szent Cecília estje.

 December 9. Szent Miklós-búcsú Karácsondon és Solymoson. 21-én Munkatársak karácsonyi ünnepsége.

*****************

Képtalálat a következőre: „szentségimádás”

Templomunkban minden csütörtökön délután öt és hat óra között csendes szentségimádást tartunk, a szentély melletti kápolnában.