Kapcsolat

Templom:
3200 Gyöngyös, Fő tér

   

Plébánia: 

Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.

Adószám:19921756-2-10

Tel: +36-37/311-143 

gyongyosplebania@gmail.com

 

Iroda nyitva tartása:

Hétfő - péntek:  

9:00 - 12:00 és

15:00 - 17:00


Plébános:

Balog Gyula

 

Káplán:

Holló Gábor

Greutter György

  

Kántor-karnagy:

Fülöp Arnold

  

Plébánia irodavezető:
Török Julianna 

  

Plébánia gondnok:


Hitoktató konzulens:


Sekrestyés:
Újhelyi Mihály


Karitász:

Gielné Bogdán Krisztina


Kórházi beteglátogatók:
Csefán Mihályné Erzsébet

 

Szent Bertalan Alapítvány:

Adószám: 19134484-1-10

Kalauz Ferencné

Plébániai hírek


Miserend, Gyöngyös 2020.08.10 - 08.16.

A miserend IDE kattintva megtekinthető

*****


Kedves Hívek!

A szentmisék rendje augusztus 15- én (szombat) a következő időpontokban történik:

  8:30 óra Karácsond

10:00 óra Szent Bertalan templom

10:00 óra Gyöngyössolymos

11:00 óra Mátrafüred

11:30 óra Nagyréde

18:00 óra  Szent Orbán templom búcsúi szentmiséje


A Szent Erzsébet templomban nem lesz szentmise!

Köszönettel:

                 Gyöngyös Felsőváros Plébánia

*****


Az újmisés Márton atya áldása, a Szent Bertalan templom vasárnapi szentmiséjén.

*****


Kedves Híveink!

2020.08.02. vasárnap a 10 órai Szentmisét, az újmisés Barta Márton István káplán mutatja be. A misét, facebook oldalunkon élőben megtekinthetik.

*****


Plébániánk családi közössége elköszönt Gábor atyától és Gyuri atyától.
Köszönjük, amit rajtatok keresztül Isten megüzent!
Isten áldjon meg benneteket!


Még több kép a képgalériában.


*****

Kedves Hívek!

Szabadságolások miatt 2020 július 18.-ig a miserend megváltozott.

Kérjük, a plébánia híreiben ( az IDE-re kattintva ) az aktuális miserend alapján tájékozódjanak!

Köszönettel:

                 Gyöngyös Felsőváros Plébánia


*****


Újmisés atyák Gyöngyösön:

Isten hozott benneteket!Barta Márton István

„Mádról származom, 28 éves vagyok. Hivatásom története általános iskolás koromra vezethető vissza. 12-13 éves  lehettem, amikor egy szentmisén, az átváltoztatás alatt éreztem, hogy milyen jó és öröm-teli lenne, ha az Urat szolgálnám az Ő oltáránál. Az érettségit követően beadtam a jelentkezésemet az Egri Hittudományi Fő-iskolára és az Érseki Szemináriumba, ahol 2010 és 2012 között folytattam tanulmányaimat. Meginogtam a hivatástudatomban és ezért felhagytam tanulmányaimmal, dolgozni kezdtem, de a boldogságkeresés mindvégig megvolt bennem. 2015 májusában ismét erős hívást éreztem a papi hivatásra, ezután egy személyes lelkigyakorlat keretében megkaptam Krisztustól a megerősítést, s folytattam tanulmányaimat a szeminárium falai között. Lelki életem és pappá formálódásom középpontjában az Oltáriszentség imádása és a Rózsafüzér imádkozása áll. Jelmondatom is kapcsolódik ehhez a két imamódhoz: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Bízom Jézus Krisztusban, az Ő erejében, s így merem odaadni egész életemet, amit Tőle kaptam.”


THIAGO JACKSON PINHEIRO COSTA

Brazília Betlehem nevű városából származom. Amikor négy éves voltam, a szüleim elkezdtek járni a Neokatekumenális út egyik közösségébe, ahová a három testvéremmel együtt én is rendszeresen elmentem.Ez egy nagy ajándék volt, mert akkor kaptam a hitet. Katolikus iskolába, majd egyetemre jártam, majd egy kórházban kezdtem dolgozni. Nagyon szerettem a munkámat. A családom, a munkám és a barátaim ellenére nem voltam boldog. 2011-ben egy lelkigyakorlatra mentem és az Isten szava nagyon megérintett, mert észrevettem, hogy én mindig azt csináltam, amit akartam és mégsem voltam boldog. Azon a lelkigyakorlaton egy katekéta kérte, hogy azok, akik az Isten akaratát akarják tenni, álljanak föl. Abban a pillanatban mindenre gondoltam, ami fontos volt nekem: a családomra, a munkámra és a barátaimra, de végül elfogadtam az Isten meghívását és a szemináriumba jelentkeztem. 2011. október elején hallottam, hogy az egri Redemptoris Mater Missziós Szemináriumba kell mennem. Addig az egyetlen dolog, amit tudtam Magyarországról az volt, hogy itt van a Forma-1 egyik fordulója. Amikor ide kerültem, nagyon furcsa volt a más kultúra, a más nyelv, de most már mondhatom, hogy szeretek itt lenni. 2012-ben kezdtem el az Egri Hittudományi Főiskolára járni és a nehézségek ellenére Isten segített a tanulásban. 2019. június 22-én volt a diakónusszentelésem az egri bazilikában. Érsek úr gyakorlatra Jászberénybe küldött szeptembertől januárig. Ott megtapasztaltam az Isten jelenlétét az embereken keresztül.

*****


A Főpásztor személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében

Ternyák Csaba érsek 2020. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

RESCH ANDRÁS a Miskolc Szent Anna Plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.

LIGA KONRÁD Sárospatak plébánia káplánja Hevesre,

RIZ ATTILA Jászárokszállás plébánia káplánja Sárospatakra

NAGY FERENC újmisés Jászárokszállásra,

MAKSÓ PÉTER Miskolc Diósgyőrből Jászapátiba,

MAROSI BALÁZS újmisés Miskolc Diósgyőrbe,

HOLLÓ GÁBOR Gyöngyös Felsővárosból Miskolc Szent Anna plébániára,

BARTA MÁRTON újmisés Gyöngyös Felsővárosi Főplébániára

SOLTÉSZ ÁDÁM Szerencsről Jászberény Főplébániára,

PINTÉR BÁLINT Mezőkövesd II-ről Szerencsre,

GREUTTER GYÖRGY Gyöngyös Felsővárosból Mezőkövesd II-re,

THIAGO JACKSON PINHEIRO COSTA újmisés Gyöngyös Felsővárosi Főplébániára

kapott kápláni kinevezést.

BARANYÁK BÉLA tiszafüredi plébános a csernelyi plébániára,

BARTA CSABA csernelyi plébános a tiszapalkonyai plébániára,

SZŰCS ZSOLT tiszapalkonyai plébános a szendrői plébániára,

FERENCZ KÁROLY szendrői plébános a tiszafüredi plébániára

kapott plébánosi kinevezést.

THURZÓ PÉTER missziós szolgálata újabb 1 évre meghosszabbításra került.

Kápolna Detk plébániától Eger Belváros Főplébániához került oldallagos ellátásra.

 

VERES JÓZSEF az Ónodi Kerület esperese saját kérésére felmentésre került, helyére KALÓCZKAI GÁBOR emődi plébános kapott esperesi kinevezést.

FERENCZ KÁROLYT plébánosi áthelyezése miatt felmentettem a Szendrői Esperesi Kerület esperesi tisztsége alól, egyidejűleg utódja, KELEMEN ISTVÁN edelényi plébános megbízást kapott a Szendrői Esperesi Kerület vezetésére.

 

JUHÁSZ FERENC EKIF elnöki feladatainak végzése alól felmentést, egyidejűleg pasztorális helynöki kinevezést kapott.

LÓCZI TAMÁS EKIF elnöki kinevezést kapott.

FICZEK LÁSZLÓ általános helynök – egyéb megbízatásainak érintetlenül hagyásával – felmentést kapott érseki irodaigazgatói feladatai alól.

KAKUK FERENC érseki titkár – egyéb megbízatásainak érintetlenül hagyásával - érseki irodaigazgatói kinevezést kapott.

*****


Mátrafüreden szabadtéri búcsú és szentmise lesz 2020. június 28-án 11 órakor a Keresztelő Szent János kápolna kertjében.

Körmenettel és agapéval.

A búcsúi szentmise egyben az iskolák Te Deum miséje lesz az iskolaév hálaadó lezárásaként.

15 órakor menet indúl a Máriácskához, ahol litánia lesz tartva.

                                            

                                                  ***********

*****


Templomunkban minden szerdán 17:00 - 18:00 között

csendes szentségimádást tartunk, a szentély melletti kápolnában.

*****"Mester, taníts minket imádkozni!" - kérték Jézust a tanítványok. Az imádság, az Istennel való kapcsolat ma sem könnyű. Olykor nehezen halljuk meg Jézus szavát, pedig vágyunk az Ő közelségére és vezetésére. Ezért szeretnénk elkezdeni a szentségimádás iskoláját. A lelkigyakorlat 12 találkozásból áll, heti egy alkalommal, amelyek szombat délutánonként 3 órától, a Szent Bertalan templomban lesznek, és nagyjából egy órát fognak igénybe venni. Az első alkalom január 12-én lesz. Minden alkalom egy rövid tanítással kezdődik, majd csendes szentségimádást végzünk. Jézus szomjazik a jelenlétünkre, és ha mi keressük őt, akkor ő elhalmoz bennünket ajándékaival. 


*****

Plébániánkon október hónapban a következő csoportok indultak:

Felnőtt hittan csoport minden hónap 3. keddjén 18:45-től;
lelki vezetés kurzus minden 3. szerdán 18:45-től;
házasok-családosok hittana minden 4. szerdán 18:45-től;
katekumenátus (felnőtt keresztelési felkészítés)
kéthetente pénteken 18:30-tól.

Az összejövetelek helyszíne a Szent Bertalan plébánia közösségi terme. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne közösségben, a szentmiséken túl is közelebb kerülni Istenhez!

*****

"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért"

Október 18-án csütörtökön a Szent Bertalan főplébánia is csatlakozott az "Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" elnevezésű világméretű kezdeményezéshez, a hozzátartozó településekkel és iskolákkal együtt. Ezen a napon délelőtt 9 órától iskolásaink a hitoktatóikkal, intézményvezetőikkel és lelkipásztorukkal, valamint sok hívővel együtt a világ békéjéért imádkoztak. Számszerűleg a gyöngyösi Szent Bertalan templomban 50 Vak Bottyános szakgimnazista és 149  Rákóczis általános iskolás, Gyöngyössolymoson 91, Karácsondon 168, Nagyrédén pedig 99 általános iskolás gyermek imádkozott. Lelkileg mindenki számára felemelő élményt nyújtott az imaalkalom.

*****3. ... végül az ácsok, ráigazították a falra, július 19-én szerdán.


2. ... majd ráemelte egy 60 méteres daru


1. Készül a betonkoszorú a Szent Bertalan-templomon a toronysisak alá

*********************** 

150 gyerekkel és 30 segítővel tart a Bertalan Barátai Tábor a Szent Bertalan Plébánián Gyöngyösön

************

Ma, 2018. június 11-én délelőtt 9 óra körül megkezdték a Szent Bertalan-templom toronysüvegeinek a bontását. Először az északi toronysüveg "esett áldozatul". Lent a főtérten az emberek sokasága figyelte az órákon át tartó munkát. A kereszt lekerült, hogy közel három hónap múlva mintegy 18 méterrel magasabbra jusson.

***************

A Bertalan Barátai Tábort 2018-ban is megrendezzük a Felsővárosi Plébánián. Jelentkezni a hitoktatókon keresztül lehetséges. A tábor időpontja: június 25-től 29-ig. Segítőket is várunk.

***********

Édesanyák köszöntése a Nagytemplomban "mindenki" részéről:
********************


Indulhat a nagyberuházás Gyöngyösön

Zárt ülésen tárgyaltak a képviselők a Szent Bertalan-templom toronysisakjainak helyreállítását, a templomban látványlift építését és a Mátrafüredre vezető kerékpárút felújítását is tartalmazó, európai uniós támogatású pályázat megvalósításáról. Mint a megismételt közbeszerzési eljárás során kiderült, a munkákhoz mintegy 72 millió forintos pótlólagos forrásra van szükség az időközben megnövekedett építőipari költségek miatt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a hiányzó forrás felét, mintegy 36 millió forintot biztosít a munkálatokhoz, a fennmaradó összeget pedig a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia teszi hozzá a projekthez, amelynek így rövidesen elkezdődhetnek a kivitelezési munkái. A turisztikai célú beruházás végül mintegy 320 millió forintból valósul majd meg.

*********************

Gyöngyösi Kálvária-templom fehérben (1907)

A gyöngyösi Kálvária-templom fehérben, festmény 1907. január 15.

Gyakran megkérdezik, ha egy-egy kő kigurul a Kálvária-templom kerítéséből az útra, hogy mi lesz ebből a "gyönyönyörű romból"? A plébános válasza is csak ez lehet: nem tudom. Most azonban, hogy karácsony van, szeretnék ezzel a gyönyörű festménnyel üzenni mindenkinek. Fiola Margit festette 1907-ben, tíz évvel a nagy gyöngyösi tűzvész előtt. Immáron száz évvel a tűzvész után teszem föl a honlapra ezt a szépséges művet. Korunkban és környezetünkben nekem a Betlehemi Istállót jelenti ma. Boldog Újévet Mindenkinek!

****************

2018. év programjai

Január házszentelések az egyházközségek képviselőtestületi tagjainál folyamatosan, és azoknál a híveknél, akik ezt külön is kérik. 12-én pénteken 17:15-kor: a Doni-áttörésre emlékezés és szentmise a Szent Bertalan-templomban. Képviselőtestületi költségvetési tanácskozások. Ökumenikus Ima-est.

 Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, ünnepi miserendet tartunk a Szent Bertalan-templomban. Délelőtt 9 órakor gyertyaszentelés. Február 3-án szombaton de. 9 órakor, az összes elsőáldozásra készülő gyerek szüleinek megbeszélés a plébánia konferenciatermében Ugyanaznap fél 11-kor a bérmálkozásra készülőknek és szüleiknek közös megbeszélés ugyanott. Február 11-, 12-, 13-án (vasárnap, hétfő, kedd) Farsangi szentségimádási napok lesznek, melynek vendégszónokai: vasárnap Bosák Nándor püspök; hétfő: Buda Péter, az egri papnevelő intézet rektora; kedd: Fábry Kornél az Eucharisztikus Kongresszus főtitkára. Február 14-én Hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete. Február 17-én kezdődik a jegyesoktatás (I. turnus: febr. 17, 24, márc. 3. 10. 17., ápr. 14.).

 Március 15-én a Szabadságharc emlékére és tiszteletére, szentmise lesz a hazáért, a Nagytemplomban, délelőtt 9 órakor. Március 24-én Virágvasárnap előtti szombaton Keresztút-járás lesz a Sár-hegyre. A menet délután 2 órakor indul a Nagytemplomtól. Március 25 Virágvasárnap, a nagyhét kezdete. Március 31-én húsvét éjjelén  feltámadási szertarás és felnőttek keresztelkedése.

 Április Az egyházi iskolába járók keresztelésre, elsőáldozásra és a bérmálásra való felkészülésének intenzív hónapja, szülői értekezletekkel és próbákkal. Elsőáldozás Karácsondon: április 22-én délelőtt 8 óra; Gyöngyösön: április 29-én délelőtt 9 órakor.

 Május Nagyrédén elsőáldozás: május 6-án délelőtt 8 órakor; május 12-én plébániai munkatársak egyházmegyei zarándoklata az Egri Bazilikába. Gyöngyössolymoson elsőáldozás: május 13-án de. 8 órakor. Május 20-án lesz Pünkösd vasárnapja. Május 25-én Szent Orbán pápa napja, szentségimádás az Urbán-templomban. 

 Június 2. (jegyes oktatás II. turnusa folytatódik: június 2, 9, 16, 23, 30.). Június 3-a Úrnapja (körmenetek minden településen), Karácsond: 8 óra, Gyöngyös: 9 óra (a Pátzay Zeneiskola zenei kíséretével), Solymos: 10 óra, Nagyréde: fél 12. Június 10-én 10 óra brémálás Gyöngyösön a Nagytemplomban (Ternyák Csaba érsek úr). Június 16 szombat: papszentelés. Te Deum-ok az iskoláinkban. Június 24-én: Keresztelő Szent János születése: Búcsú Mátrafüreden. Bertalan barátai tábor 1 turnusban az idő szűkössége miatt valamikor a tanév vége és június 30 között.

 Július szabadságok hónapja. A plébánia iroda csak délelőtt tart nyitva. Július 29-től augusztus 4-ig ministránstalálkozó Rómában.

 Augusztus 15-én Nagyboldog asszony ünnepe, az Urbán-templom búcsúja. Augusztus 20. Szent István király ünnepe, mise a nemzetért a Szent Bertalan-templomban. Augusztus 26 vasárnap: a Szent Bertalan-templom Búcsúja.

 Szeptember tanévnyitók, Venisancték. Szeptember 23- Fájdalmas Anya búcsú az Alsóvároson. Szeptember 24- Szent Gellért ünnepség a Vak Bottyánban.

 Október 7. Litánia a Farkasmályi Magyarok Nagyasszonya szobornál. Okt. 23 mise a nemzetért a Szent Bertalan-templomban.

 November 1. Mise a Felsővárosi temető-kápolnában, november 4-én Szent Imre búcsú Nagyrédén, November 18-án a Szent Erzsébet-templom- és Óvoda búcsú ünnepe. November 22-én A Pátzay Zeneiskola Szent Cecília estje.

 December 9. Szent Miklós-búcsú Karácsondon és Solymoson. 21-én Munkatársak karácsonyi ünnepsége.

*****************

Képtalálat a következőre: „szentségimádás”

Facebook