Gyöngyös Felsőváros Szent Bertalan Főplébánia

Mátrafüredi Búcsú

Búcsúi Szentmise Keresztelő Szent János ünnepén

Történelem

Mátrafüreden 1713-tól tartják a Bene-búcsút. Kezdete Gyöngyös Város Szenátusának rendelkezéséig megy vissza. A nagy pestis járvány elmúltával – és hogy az teljesen nem pusztította el a települést –, hálaadó szentmisét mondtak. Ezt a szentmisét mindig a Keresztelő Szent János születése napjához (június 24) legközelebb eső vasárnapon tartották. Egészen 1948 június 27-éig. Akkor ugyan is a kommunista rezsim betiltott minden olyan egyházi rendezvényt, amit körmenettel együtt tartottak. Előbb a körmenetet összemosták a politikai demonstrációkkal és aztán mint ilyet, betiltották. Utoljára 1947-ben tartották meg a szokásos búcsút. Ennek rendje az volt, hogy reggel 7 órakor elindult Gyöngyösről, a Nagytemplomtól a körmenet Mátrafüredre. Ott 10 órakor ünnepi szentmisét mondtak, majd eltöltötték családiasan az időt, végül kimentek a Máriácskához, ott délután 3 órakor elimádkozták a Loretói Litániát és a körmenet visszaindult Gyöngyösre.

Egy alkalommal, 1945 június 24-én a második világháború végén a búcsúsok nem mentek ki a Máriácskához, mivel a Nagytemplom plébánosa a következőt hirdetést tette közzé: „A Szentmise után szokásban volt, hogy a körmenet kiment a Máriácskához, jelenlegi viszonyok – aknaveszélyek – miatt ezt mellőzzük. Ha valaki egyéni buzgóságból odamegyen, úgy azt saját felelőségére teszi, az esetleges szerencsétlenségért felelőséget nem vállalhatunk.”

Az 1948. évben a búcsút már nem tarthatták meg. Ennek történetét szintén a felsővárosi plébánia hirdetőkönyvéből idézzük a plébános június 20-i hirdetése alapján: „Jövő vasárnap van a Keresztelő Szent János tiszteletére épült mátrafüredi templom búcsúja. Az Ünnepi szentmise 10 órakor lesz. A csoportosan, búcsúmenetben való kivonuláshoz ez idő szerint miniszteri engedély kell. A kérelmet benyújtottuk, ha az engedély megérkezik, azt a hirdető táblán, a templom bejáratánál közölni fogjuk.” Az engedély nem érkezett meg, sőt! Következő vasárnapon, a reggel 6 órai szentmisén ezt a hirdetést olvasták fel: „Közöljük a hívekkel a következő táviratot: Értesítem, hogy folyó hó 27-én Gyöngyöshöz tartozó mátrafüredi templom búcsújának megtartását nem áll módomban engedélyezni. A miniszter rendeletéből Dr. Aczél s.k.”

A búcsút a következő évben megtarthatták ugyan, de nyilvánvalóan igen szúrta a hatalom szemét a sok hitvalló ember a körmenetben, ezért az 1950-es esztendőben, végleg betiltották. Erről is a plébános hirdetéséből tudhatunk: A búcsúnapjának reggelén 6 órai szentmisén hirdetik ki, vagy is szokás szerint az utolsó pillanatban érkezhetett a tilalom, hogy ha emiatt a szervezők már nem tudnák teljességgel lemondani az ünneplést, akkor ezért is büntethetők legyenek.. A szöveg tömörségében is abszurd és botrányosan cinikus: „Benei búcsú elmarad az útépítés és a nagy forgalom miatt. Búcsús csoport nem indul a főtemplomból”.

A hirdetőkönyvben többé nem szerepel a Benei búcsú megtartása, és a Nagytemplomtól induló körmenet. Egy 237 éves hálaadó ünnepnek vet véget a kommunista hatalom.

2009 júniusában, újra indítottuk a menetet. Nem nosztalgiából, nem demonstratív célból, nem ún. retró üzenettel, hanem hitből és hálából azért, hogy elmúltak ezek az esztendők is, és meghaltak már azok, akik a terrort okozták. Ám miként egykor a pestis megtizedelte a várost, úgy a híveket ez is. Azonban ha kevesebben vagyunk is – túléltük. Elmúlt. Ezért adunk hálát Istennek most is, 2014. június 21-én vasárnap Mátrafüreden, a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén. A szentmisét Palotai Ádám újmisés mutatja be.

Kapcsolat

Templom:
3200 Gyöngyös, Fő tér

   

Plébánia: 

Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.

Adószám:19921756-2-10

Tel: +36-37/311-143 

gyongyosplebania@gmail.com

 

Iroda nyitva tartása:

Munkanapokon

Hétfő - péntek:  

  9:00 - 12:00

15:00 - 17:00


Plébános:

Balog Gyula

 

Káplán:

Barta Márton István

Sirer Melis Carlos


Kántor-karnagy:

Fülöp Arnold

  

Plébánia irodavezető:
Török Julianna 

  

Plébánia gondnok:


Hitoktató konzulens:


Sekrestyés:


Karitász:


Kórházi beteglátogatók:
Csefán Mihályné Erzsébet

 

Szent Bertalan Alapítvány:

Adószám: 19134484-1-10

Hirdetés